Tag Archives: cctv

ดูแลคณะนักข่าวของ CCTV ภาคภาษาอังกฤษจากประเทศจีน

รถตู้วีไอพีเชียงใหม่ได้รับเกียรติได้ดูแลคณะนักข่าวของ C […]