ทีมงานรถตู้มุสลิมเชียงใหม่ เกิดจากการร่วมกลุ่มกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การให้บริการด้านรถตู้กับกลุ่มลูกค้ามุสลิม เน้นการบริการที่จะสร้างความประทับใจ  คนขับสุภาพ ใจดี แนะนำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้ามุสลิมของเราได้ และรถตู้ที่นำมาใช้จะเป็นรถที่วีไอพี สะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื่น ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย ด้วยทีมงานและรถที่มีมาตรฐานของเราครับ

***เราให้บริการลูกค้าทุกเชื้อชาติในมาตรฐานเดียวกัน ใช้บริการเรานะคับ

เฟาดี้ ปาณะลักษ์
ผู้บริหาร

พีรนันท์ นันทนพินิจกุล
รองผู้บริหาร

มนต์ทรานนท์ วิละชาญ
ผู้จัดการทั่วไป

ฟาอิส เชิงคำ
ล่ามแปลภาษา

ประภาส ประทาน
ผู้จัดการ

มนัส ประทาน
ที่ปรึกษาศาสนา