สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) เรียกใช้บริการรถตู้วีไอพี 5คัน ทำกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายกั้นน้ำ ณ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตงเชียงใหม่