กรรมการกลางมุสลิม จ.อยุธยา

ให้การต้อนรับประธานกรรมการกลางและกรรมการกลางมุสลิม จ.อยุธยา ในขณะมาดูงานและเยี่ยมมัสยิดใน จังหวัดทางภาคเหนือ จำนวน80ท่าน เมื่อวันที่12-14/03/64